ГРА̀ШАНЕ

ГРА̀ШАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от граша и от граша се.

Списък на думите по буква