ГРА̀ШЕЦ

ГРА̀ШЕЦ, мн. няма, м. Умал. от грах.

Списък на думите по буква