ГРЕБ

ГРЕБ, грѐбът, грѐба, мн. грѐбове, след числ. грѐба, м. Диал. Количество, което може да се гребне, да се побере в една шепа. Дай ми един греб брашно.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква