ГРЕБА̀ЧКА

ГРЕБА̀ЧКА1 ж. Диал. Гребкиня.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1953.

ГРЕБА̀ЧКА

ГРЕБА̀ЧКА2 ж. 1. Гребалка, гребач.

2. Диал. Щипци за огън; маша, дилаф; гребач (Ст. Младенов, БТР I).

Списък на думите по буква