ГРЕБЕНА̀Р

ГРЕБЕНА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Човек, който прави или продава гребени. И така всякой, който готви и изкарва из естеството нечто, потребно и полезно,.. той са труди и работи не само за себе си, а и за хората. А това същото чини и всякой, който пределва, преправя и подряжда нечтата за потребление на хората, каквото воденичарят.., гребенарят и други. Й. Груев, КН 3 (превод), 23.

Списък на думите по буква