ГРЀБЕНЕСТ

ГРЀБЕНЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. 1. За птица — който има гребен. Гребенестата глава [на петела] остана още няколко мига навирена, като да се вслушваше в замиращото ехо. О. Василев, ЖБ, 317.

2. Който прилича на гребен за ресане на коса (Ст. Младенов, БТР I).

Списък на думите по буква