ГРЀБКА

ГРЀБКА ж. Диал. Количеството, което може с едно гребване да се вземе от нещо на зърна, полутечно, течно или насипано. — Една гребка масчица да няма, та като хората качамака да си облажим! А. Гуляшки, ЗР, 180. — Казвал ли съм ти по колко гребки трици трябва да забъркваш на малачетата, мари? — крещеше той. А. Гуляшки, СВ, 292.

Списък на думите по буква