ГРЀБЛОВ

ГРЀБЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Техн. Прил. от гребло (в 4 знач.). Гребловият засипвач се употребява най-вече за засипване на канали, ями, ровове и пр. Д. Христов, СПМ, 59. Апаратите за редукция с цинк представляват обикновени котли с котвени или греблови бъркалки, снабдени с кожух за загряване. Д. Димитров, ОХТ ч. 2, 243.

Списък на думите по буква