ГРЀДЕР

ГРЀДЕР м. Техн. Грейдер. Мъжът командваше строителството на голямата каскада (три хиляди работници, няколстотин камиона, самосвали и гредери). А. Гуляшки, ДМС, 91.

Списък на думите по буква