ГРЕДЍЧКА

ГРЕДЍЧКА ж. Умал. от греда (в 1 знач.). Преди няколко години Лазар посади наблизо млада лоза, която бе пуснала сега над чардака яркозелени ластари; полюляваха се те.. и току посягаха да се уловят ту към оградата, ту към подала се там гредичка. Д. Талев, ПК, 470. Той се спря в тесния и дълъг коридор и го огледа и измери на око. И тук можеха да се сложат няколко по-малки скели.. Трябва само да се

подберат някои стари гредички и пръти. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 147.

Списък на думите по буква