ГРЀДОВ

ГРЀДОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от греда (в 1 знач.). Гредов мост. Гредова мрежа. Гредова стена.

Списък на думите по буква