ГРЀЕ МЕ

ГРЀЕ МЕ несв., непрех. Разг. Само с отриц. не. Нямам полза от нещо, не ме задоволява нещо. Тези обещания не ме греят.

Списък на думите по буква