ГРЕЖ

ГРЕЖ1, грѐжът, грѐжа, мн. грѐжове, м. Диал. Чеп, чвор.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ГРЕЖ

ГРЕЖ2, грѐжът, грѐжа, мн. грѐжове, м. Спец. Сурова естествена коприна. Предприятие за производство на греж и копринени платове.

— От ит. greggia през фр. (soie) grège.

Списък на думите по буква