ГРЀЙВАНЕ

ГРЀЙВАНЕ ср. Отгл. същ. от грейвам.

Списък на думите по буква