ГРЀЙДЕР

ГРЀЙДЕР м. Техн. Прикачна или самоходна машина за разкопаване и изравняване на пътища. Платното на бъдещия път първо се планира и профилира с булдозери и грейдери. ВН, 1961, бр. 3161, 4. На разположение на невоенизираните формирования и специалните поделения на гражданската отбрана се дават машини със специално предназначение.., машини, които се използуват в пътното стопанство (грейдери, булдозери) и т. н. Н. Иванов и др., ГО, 145.

— От англ. grader.

Списък на думите по буква