ГРЀЙПФРУТОВ

ГРЀЙПФРУТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от грейпфрут. Грейпфрутов сок. Грейпфрутово дърво.

Списък на думите по буква