ГРЕК

ГРЕК, грѐкът, грѐка, мн. грѐци, м. Остар. Книж. Грък. От г. Колча-басмаджи получихме писмо от Цариград от 23 мая.. Уведомлява ни, че стана владика грек, че нашето несогласие стана на това причина. П. Р. Славейков, ГУ, 20. Самите наши овчари между греци живеят. Затова и сами старите изповядват, че когато отиде някой между греци, ако говорят по турски, добре: ако ли начнат да се разговарят по гречески, аз, каже, седя и оставам между тях като едно древо. Р. Попович, Х, 75. Нас греци на християнство ни ся учили. Вместо него всякакви лошеви примери от тях сме видели. СбПер. п, 27.

— Рус. грек.

Списък на думите по буква