ГРЀМКИ

ГРЀМКИ мн. ед. (рядко) грѐмка ж. Диал. Топчици от овчи, кози или зайчи изпражнения.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква