ГРЕНА̀ЖЕН

ГРЕНА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни. Спец. Прил. от гренаж. Гренажни предприятия.

Списък на думите по буква