ГРЕНЬО̀Р

ГРЕНЬО̀Р м. Спец. Производител на бубено семе.

— От фр. graineur.

Списък на думите по буква