ГРЕХ

ГРЕХ, грѐхът, грѐха, мн. грѐхове, след числ. грѐха, м. Употребявана в миналото (през турско робство) мярка за дължина, равна на една шестнадесета от аршина (около 4 см). Сладките плодове [фурмите] на това дръво са познати всякому, длъгнести до един грех, мясото им е клейко червеникаво. Д. Мутев, ЕИ, 106. В Турско мерят с ендезе (лакът). То ся дели на 8 рупове; всякой руп има два греха и всякой грех два крата. Н. Геров, ИФ, 5.

— Неизв.

Списък на думите по буква