ГРЀХНУВАНЕ

ГРЀХНУВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от грехнувам.

Списък на думите по буква