ГРЕХО̀ВНО

ГРЕХО̀ВНО. Книж. Нареч. от греховен. Греховно живял той на тая земя.

Списък на думите по буква