ГРЀЧЕСТВО

ГРЀЧЕСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. 1. Гръцки произход.

2. Гърчеене. А ако дойдеше между единородчиките си, намираше безчестие заради гречеството си; защото по-ветхите не щяха да са помене гречески и ако видеха някого, че са е научил гречески, чинеше им са, че си е оставил вярата. Р. Попович, Х, 81-82.

Списък на думите по буква