ГРЀШЕН

ГРЀШЕН1, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Който съдържа грешка; сбъркан, погрешен. — Кой например можеше да предположи, че.. Ленинград ще издържи толкова време на обсадата..? Че болшевиките ще задържат Сталинград..? Това са сложни, прекалено сложни перипетии на войната и за тия грешни предвиждания на вестниците никой не може да ги вини... П. Илиев, ЛВ, 253. Аз му казах, че и сега се срещат доста хора у нас, които все още имат грешна представа за живота в Америка. Г. Белев, КВА, 280. — Грешка, другарко,.. — Освен че телефоните непрекъснато дрънкат, ами отгоре на това и грешни номера избират. Д. Кисьов, Щ, 325. — Сам си изкопах гроба! — каза отчаяно той и както обикновено става, едната грешна стъпка в такива случаи извиква втора. Ст. Даскалов, СЛ, 281. Два деня мръсната ревност гриза с остри зъби сърцето му и на третия ден го принуди да направи грешен, ама съвсем грешен ход. П. Вежинов, ВР, 83-84.

ГРЀШЕН

ГРЀШЕН2, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Греховен. Но когато тя се намери между двете стени от хора и дигна очи, тоя поглед,.. който сега беше още по-хубав.. и тия тънки вежди, и това бяло лице — от нея сякаш полъхна магия, която укротяваше и обвързваше. Грешна беше тая жена, но беше хубава. Й. Йовков, ВАХ, 133. Кълна ви се, грешни помисли нямах в главата. Напротив, в тая стройна и мила девойка.. аз виждах България, здрава, спретната и хубава. Н. Попфилипов, РЛ, 16. И певецът на небесата ще възблагодари бога, когото е отрицавал тук долу на грешния свят и в грешния си живот. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 152. Може би съм грешна и коварна, / може би сред път ще се сломя — / аз съм само щерка твоя вярна, / моя кръвна майчице-земя. Е. Багряна, ВС, 40. И в това царство кръваво, грешно, / царство на подлост, разврат и сълзи, / царство на скърби — зло безконечно! / Кипи борбата и с стъпки бързи / върви към своя свещени конец... / Ще викнем ние: "хляб или свинец". Хр. Ботев, Съч. 1929, 27. Грешни сме били пред бога, време е сега да умием греховете си с изливането на нашата кръв. Ил. Блъсков, ИС II, 22.

2. Като същ. грешен<-шният>, грешна<та>, мн. грешни<те>. Грешник, грешница. Грешен, проговори ангелът, що мереше на везните,.., но Иго се сепна и продума: Ама как така грешен? М. Георгиев, Избр. разк., 113. — Аз съм пратеник божи. От негово име ида, за да накажа грешните. Елин Пелин, Съч. IV, 78. Тръбите гръмнаха. Раззинват гробовете. / Надигат се един по други мъртъвци, / отърсват от пръстта огнили си скелети, / на съд отправят се и грешни, и светци. К. Христов, ПХ (превод), 35. Той си живееше в пусто място, де никой нямаше освен него..; а кога видеше нейде глупави и грешни, той са мъчеше да ги цери, да ги поправи и ако сполучеше, радваше се. Ил. Блъсков, РК, 5. Когато се лиших от баща ти, усещах неутешима скръб.. Разбрах следователно, че бог помилва него, а разсъди да накаже мене на този свят като грешна, защото наистина съгрешила съм многоразлично. БКн, 1859, април кн. 1, ч. I, 217-218.

◊ Грешни пари (парици, парички). Разг. 1. Излишно изразходвани пари. — В новия бюджет за войната са гласували 59 милиона лева. Кой ще ги плаща тия грешни пари? Г. Караславов, ОХ I, 301. Даскал Димитър (..): — Хе-хе, че пък — че пък мъдрост си ти донесъл от Божи гроб, дядо Хаджи.. Хаджи Куман (..): — Донесох я! Остави

ме! Ами ти, като ми потроши толкова грешни парици в Елада, тези ветрища ли донесе? П. Тодоров, Събр. пр II, 355. 2. Пари, спечелени с много труд. Горе нямат друга работа, а само свалят и качват князе. Кому са нужни тия князе? Нали си отиде Батенберг. А събранието му гласувало два милиона грешни народни пари. В. Геновска, СГ, 520. Атанас Пинтов каза, че на тази власт не трябва да се вярва, че Касаветов само ще ги подмами, за да влязат на вълка в устата, и само ще прибере грешните им парички. Г. Караславов, ОХ II, 247. Лудият гръцки владика / .. / сякак народ дереше / и грешни пари береше. П. Р. Славейков, БП I, III. Мъча се (търпя) като грешен дявол. Разг. Много се мъча, търпя. — И как страда, и как се мъчи като грешен дявол зарад глупостта си! Й. Йовков, АМГ, 185. Той работи и се мъчи в дюкяна си като грешен дявол от ранни зори до късна вечер и пак не може да събере двата края наедно. Г. Георгиев, Избр. пр, 43. — Толкоз години аз само страдах и като грешен дявол търпях мизерия, но ей тука, тука в душата, не е кално и мръсно. Д. Немиров, БЛ, 25. "Какво е туй чудо — мислеше си бедната жена.., по цял ден бъхтаме като грешни дяволи и пак няма прокопсия!" К. Калчев, ЖП, 466.

Списък на думите по буква