ГРЀШНИЦА

ГРЀШНИЦА ж. Според християнските нравствени норми — жена, която има грехове. Но свещеникът помисли, че е въпрос за наистина извършено прелюбодеяние. Той я укори, наложи ѝ пост и молитви и жената излезе със затвърдената вяра, че е опасна грешница... Г. Райчев, Избр. съч. II, 150. — Дайте ми да си почина и да събера мислите си, отговорила Зоя. — Слушайте.. Аз съм голяма грешница, аз съм отцеубийца, аз съм братоубийца, аз съм блудница, аз съм богоотстъпница, аз съм лъжеправедница и много друго... Л. Каравелов, Съч. V, 121.

Списък на думите по буква