ГРЀШНОСТ

ГРЀШНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от грешен2. Грехът ражда гордост и честолюбие; но религията, като показува на человека грешността му, смирява го. КТЕМ, 368.

Списък на думите по буква