ГРЀШЧИЦА

ГРЀШЧИЦА ж. Умал. от грешка. — Трябва да се признае открито, че нашата работа въобще — и в управлението, и на строежите — има недостатъци, има грешчици, и то немалки, но... всъщност, другари, въпросът се свежда до това: какви са тия грешки и недостатъци? Ив. Мартинов, М, 26.

Списък на думите по буква