ГРЕЯ̀ЧКА

ГРЕЯ̀ЧКА ж. Диал. 1. Греене. Сбирайте се дечиня / сред село на греячка, / огън да си палиме, / за да се изгрейме. Нар. пес., СбНУ I, 18.

2. Място, дето кладат огън на Бъдни вечер, да се греят (Н. Геров, РБЯ).

3. Топло място край огнището (Вл. Георгиев и др., БЕР).

Списък на думите по буква