ГРЍВЕСТ

ГРЍВЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. За кон, лъв и под. — който е с голяма, дълга грива. Бариерата беше спусната. Пред нея, на тесния междуселски път, който пресичаше линията.. се дърпаха уплашени два буйни гривести коня, впрегнати в новичка шарена каруца. Ив. Марков, М, 59. Кроеше да си купи писана каруца, да впрегне в нея гривести, стройни кобили и ненадейно да се яви в родното си село. К. Петканов, ОБ, 222. И никой не поглеждаше към гордий лъв, на зверовете царя пръв. Хвана го срам като видя това. Той вдигна гривеста глава, нададе страшен рев, презрителен към панаира унизителен. Елин Пелин, ПР, 39. Обр. Ала отца Натанаила вълнуваха други мисли. Той бе отхвърлил назад гривестата си глава, държеше в ръка чашата с вино, а не пиеше. Ст. Дичев, ЗС I, 429. Чомбазов клатеше неопределено едрата си гривеста глава. Г. Караславов, ОХ IV, 113.

2. За сокол, вълк и др. — който има грива. "Пусни сокола Сивко още веднъж", шепне ми боляринът, кога притърчах до него. "Гърчето и то ще пусне своя, гривестия, та да видим чий сокол ще излети по-горе, на облог се хванахме." Ст. Загорчинов, ДП, 301. През 1940 г. кожата попада в ръцете на д-р Инго Крумбигел. Заедно с проф. Криг той решава, че животното, на което е принадлежала тя, е разновидност на известния гривест вълк, който обитава тези райони. Вселена 69, 317. За най-близки родоначалници на домашната овца се смятат четири вида диви овце: муфлон, аркар, аргал и гривеста овца. Кр. Генджев и др., Ж, 59.

Списък на думите по буква