ГРИГОРИА̀НСКИ

ГРИГОРИА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет.: Григориански календар. Календар по новия стил, въведен от папа Григорий ХIII и разпространен в повечето страни и у нас след 1916 г. Папа Григорий ХIII с помощта на астронома Клавий извършил нова реформа на календара.. В нашата страна григорианският календар беше въведен в 1916 г., като денят 31 март беше последван от 14 април. Астр. ХI кл., 1964, 38. Месецословецът на европейците е същи като нашия, освен това дето те четат 12 дни напред от нас.. Този месецослов се зове нов (или григориански) месецослов, а нашият пък ветъх (или юлиански) месецослов. М 1857, 8. Григорианско песнопение. Рел. Общо название на католическите литургични песнопения с латински текст, изградени върху средновековната диатоника. На сто-двеста крачки от аналоя на православните ехтеше протяжното григорианско песнопение. Д. Добревски, БИ, 256.

— От гр. собств. — Друга (остар. книж.) форма: грегориа̀нски рус.

Списък на думите по буква