ГРЍЖНИЦИ

ГРЍЖНИЦИ само мн. Диал. Потури от гриж.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква