ГРИЖО̀ВНИЦА

ГРИЖО̀ВНИЦА ж. Остар. Книж. Грижлива жена. В грешната майка на светеца поетът е възсъздал една хасъл българка, грижовница за своето добро и доброто на своя "непрокопсаник" син. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 171.

Списък на думите по буква