ГРЍЗАНЕ

ГРЍЗАНЕ ср. Гризене. Така — свободни и доволни — си живееха мишките и плъховете от Широката изба. Устройваха си сватби и кръщенета, съзтезания за бързо бягане и остро гризане. О. Василев, УП, 6. При онези насекоми, при които той [устният апарат] е нагоден за гризане, около устата има два нечифтни и три чифтни придатъка. М. Йосифов, НСН, 30.

Списък на думите по буква