ГРИЗЀТКА

ГРИЗЀТКА ж. Във Франция — млада жена от нисък произход с леко поведение. Той беше следвал правото в някои френски градове, после в Париж. Той беше го учил повече по бирариите и кафенетата,.. в латинския квартал, във веселото общество на богатите французки студенти и веселите гризетки, тъй обичани от Пол де Кока като героини за романите му. Ив. Вазов, Н, 62-63.

— От фр. grisette през рус. гризетка.

Списък на думите по буква