ГРЍЗЛИ

ГРЍЗЛИ неизм. Обикн. като прилож. в съчет. с мечка. Голяма сива северноамериканска мечка. Ursus horribilis. Като най-силна и най-свирепа се смята сивата мечка, или гризли. К. Тулешков, ХЖ, 35. Мечка гризли.

— Англ. grizzly.

Списък на думите по буква