ГРЍНГО

ГРЍНГО, мн. (рядко) ‑овци, м. Пренебр. Използвано в Латинска Америка название на бял чужденец, обикн. американец или англичанин. Какво искате от фантазията на един гринго, при това бивш военен? Ем. Манов, ПУ, 19.

— Исп. gringo ’чужденец’.

Списък на думите по буква