ГРОБА̀РСТВО

ГРОБА̀РСТВО, мн. няма, ср. Занятие на гробар1.

Списък на думите по буква