ГРОБЛЀ

ГРОБЛЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гроб; гробче.

Списък на думите по буква