ГРО̀БНИЦА

ГРО̀БНИЦА ж. 1. Зидан гроб под земята или постройка, обикн. художествено оформена, където се погребват мъртъвци.

Въпреки че беше мокър и гладен, Радомир се отби в дома на стария Мостич да предаде повелята на Войдан: людете да приготвят гробницата и параклиса за опелото. М. Смилова, ДСВ, 64. Корубести зидани гробници се туляха в сянката на няколко стари брястове. Ст. Загорчинов, ЛСС, 52. Семейната гробница на хаджи Драган, най-голямата в черковния двор, по-късно щеше да приеме и бабичката. Ем. Станев, ИК III, 106. Тракийска гробница.

2. Диал. Костница (Н. Геров, РБЯ).

ГРОБНЍЦА

ГРОБНЍЦА ж. Диал. Вампирясала жена.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква