ГРО̀ГИ

ГРО̀ГИ неизм. 1. Жарг. Много уморен, грохнал от умора. Толкова много работих днес, гроги съм.

2. Спорт. Състояние на зашеметеност, замаяност на боксьор от удар при боксов мач.

— От англ. groggy ,нестабилен, клатещ се, опиянен,.

Списък на думите по буква