ГРОЗДА̀РСТВО

ГРОЗДА̀РСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Поминък на гроздар (в 1 знач.).

Списък на думите по буква