ГРО̀ЗДЕ

ГРО̀ЗДЕ, мн. ‑а̀, ср. 1. Само ед. Събир. Плодът на лозата. Понякога лози пълзяха пряко стрехите и образуваха над пътя дебела зелена мрежа, под която висяха незрели кичури грозде. Ст. Загорчинов, ЛСС, 83. На площада насреща бяха наредени сергии с овощия, та и въздухът наоколо тежеше от сладкия аромат на зрели праскови, круши, ябълки, грозде, късни пъпеши. Д. Талев, ПК, 128. Захванало да се съмва. Времето било топло и приятно; по лозята висяло кичесто и едро грозде. Л. Каравелов, Съч. V, 171. // Само ед. Събир. Със съгл. опред. Отделен сорт от този плод. Той стискаше песници.. Тогава челникът на Чеславовците бръкна в торбата си и извади чепка недозряло черно грозде, откъснато в лозята по пътя им. А. Дончев, СВС, 771. И най-сетне до куфара и чантичката беше сложена една кошничка с най-хубаво десертно грозде — жълто като кехлибар. Д. Калфов, Избр. разк., 280. "Ой, лозе, лозе, / ти с бяло грозде, / като та сада, / кой ще ти бере / бялото грозде, кой ще ти пие / руйното вино, като си нямам / нийде никого?" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 267.

2. Само мн. Различни сортове от този плод. За да добием хубави, едри, ароматични и сочни грозда както за ядене, тъй и за вино, необходимо е мястото .. да се риголва на 30 см. Гр, 1906, бр. 19-20, 290. Сега върху терасите лете зеленеят буйни лози и есен те натежават от кехлибарен болгар и други сочни грозда. РД, 1958, бр. 2, 3.

◊ Змийско грозде. Многогодишно растение със стреловидни листа и червени зърнести отровни плодове. Arum maculatum. Кукувиче грозде. Луковично растение с дребни сини цветчета, събрани в съцветие грозд. Muscari. Пролетта, която се бе оттеглила за малко на юг, пак се върна.. Усмихнаха се розовите цветчета на мъртвата коприва, увиснаха тъмните кичурчета на кукувичето грозде. П. Бобев, ЗП, 58. Куче (кучешко) грозде. Едногодишно тревисто растение с дребни бели цветове и черни зърнести отровни плодове. Solanum nigrum. По нивите стърчаха хилавите стебла на посевите, между които пъплеха тъмнозелените листа на кучешкото грозде. Д. Кисьов, Щ, 20. Много от видовете растения, които се числят към него [семейство картофови], са силно отровни.. Спомни си само старото или отровното биле, попадийката, кучето грозде. Сл. Петров, РКХО, 89. Мече (мечешко) грозде. Малък пълзящ планински храст с кожести вечнозелени листа и червени зърнести плодове, който се употребява в медицината. Arctostaphylos uva ursi. На втория ден ние знаехме почти всичко за лечебните свойства на кантариона, мечето грозде и другите треви. Ем. Манов, МПЛ, 248. Към смриката се присъединяват още няколко вида по-дребни храстчета.. — черната и червена боровинка, мечешкото грозде. П. Делирадев, В, 163. Птиче грозде. Диворастящ или декоративен храст с дребни бели цветчета и черни сочни зърнести плодове. Ligustrum vulgare. Сухо грозде. Разг. Стафиди. Жените махленки, щом научили, че Сирма Карпузка пак се е сдобила с отроче, отишли да я видат и да ѝ занесат сухо грозде и леблеблийки — по обичая. Ст. Грудев, ББ, 75. Френско (немско) грозе. Културно растение, пренесено от Средна и Северна Европа, чиито дребни червени зърнести плодове се използват като храна. Ribes rubrum. За консервната промишленост имат голямо значение червеното и черното френско грозде. П. Даскалов и др., ТК, 85. Сладко от немско грозде. Цариградско грозде. Диворастящ или култивиран храст със зелени бодливи кълбести плодове, използвани като храна. Ribes grossularia. При някои растения, например при цариградското грозде, отрязаните резници се вкореняват твърде лошо. Затуй то се размножава обикновено с отводки. Бтн V и VI кл (превод), 66. В Англия от 1786 г. се установила традиция всяка година да се уреждат изложби, на които любителите-овощари да представят своите най-добри плодове.. Като изучил материалите от тези изложби, Ч. Дарвин установил, че всяка година наградите били давани за все по-

едри плодове от цариградското грозде. Д. Циков, КСКР, 17.

? Влязъл в лозето и мръщи се на гроздето. Диал. За човек, който е постигнал нещо и пак не е доволен. Кисело е гроздето. Разг. Ирон. Употребява се, когато някой лицемерно заявява, че не харесва и не желае нещо, което всъщност желае, но не може да го постигне или да го има. Кога<то> върба<та> роди грозде. Разг. Ирон. Никога (за подчертаване, че нещо няма да се осъществи). — Твоят ум ще доде.. Кога върба грозде роди или ракитак жълти дюли. Й. Йовков, Разк. I, 27. Сестра братко абер праща: / "Да ми додеш, милен брайне, / на сватбата деветята!" / Брат на сестра абер праща: / "До ща, до ща, милна сестро, / кога роди върба грозде, / а ракида жълти дюли." Нар. пес., СбНУ ХLVI, 144. Роди ще и нашата върба грозде. Диал. Употребява се, за да се изрази, че лицето, което говори, очаква настъпването на щастливи дни или някакъв успех, сполука. Търся грозде на трън. Разг. Ирон. Искам да получа нещо оттам, дето това е невъзможно; върша нещо безсмислено. На трън грозде търсиш, тате... Има тук имане, но не му е дошло времето за нас... Оттогава иманяр Димо намразил иманярството. Ст. Станчев, ПЯС, 43.

Списък на думите по буква