ГРО̀ЗДЕНИЦА

ГРО̀ЗДЕНИЦА ж. Диал. 1. Вид туршия, която се приготвя от грозде. Българи си правят и грозденица. Отбират обично бяло грозде и като го наредят в делви или каци, турят измежду хрянови корени или от вишница листи и заливат го с варена мъст. Г. С. Раковски, П I, 76.

2. Гроздовица. Тогава на Кефала му домиляло, че от рода получил подарък, та влязъл в избата на бакалията, изнесъл цяло буренце грозденица (..) и се наканил да прати армаган на батьовите си деца. А. Страшимиров, ЕД, 146.

Списък на думите по буква