ГРО̀ЗДЕНИЧКА

ГРО̀ЗДЕНИЧКА ж. Диал. Умал. от грозденица. Сяка носи в ръка по нещо сготвеничко, като за болнаво: .. коя грозденичка, коя ошавец. Ил. Блъсков, ДБ, 54.

Списък на думите по буква