ГРО̀ЗДЕНЦЕ

ГРО̀ЗДЕНЦЕ, мн. няма, ср. Умал. от грозде; гроздице. Хапнете малко грозденце и тогава тръгвайте.

Списък на думите по буква