ГРО̀ЗДИЦЕ

ГРО̀ЗДИЦЕ, мн. няма, ср. Умал. от грозде; грозденце. Донеси малко ябълчици.., малко сушено гроздице, малко леблебийка. Л. Карвелов, Съч. II, 81.

Списък на думите по буква