ГРОЗДОБЕРА̀Ч

ГРОЗДОБЕРА̀Ч м. Мъж, който бере грозде по време на гроздобер; гроздоберец. Из пътя сновяха гроздоберачи — те не го и погледнаха: малко ли им беше грижата за тая небивала реколта! Н. Стефанова, ОС, 159. На третия ден пак не се завърна в село.., когато някой ни каза, че бил в лозята при гроздоберачите. Кл. Цачев, СШ, 21. Някои за сянка бяха закрепили на темето своите кръгли щитове, които стояха върху главите им като кошници на гроздоберачи. Ст. Загорчинов, ДП, 108.

Списък на думите по буква