ГРОЗДОБЀРКА

ГРОЗДОБЀРКА1 ж. Рядко. Гроздоберачка. Из сънните улици тракат много коли и вред огласят песни на гроздоберките — провлачени и тъжни. Г. Райчев, Избр. съч. I, 3.

ГРОЗДОБЀРКА

ГРОЗДОБЀРКА2 ж. Диал. Сърповидно сечиво за рязане на гроздове от лози; косер.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква