ГРОЗДОВЍДЕН

ГРОЗДОВЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който има форма на грозд. Сроден с кварца е и минералът опал.. Външо се различава от кварца по това, че никога не образува кристали — той е аморфен (безформен). Среща се в неправилни, плътни маси, които често пъти имат.. заоблена, бъбрековидна или гроздовидна повърхнина — подобна на вкаменена пихтия. Геол. IХ кл, 99-100. По своята външна прилика те [жлезите] се сравняват с мехурчета, тръбички, гроздчета и във връзка с това биват мехурчести, тръбести и гроздовидни. Ал. Гюровски, АЧ, 201.

◊ Гроздовидно съцветие. Бот. Съцветие грозд. Едро многогодишно растение [бял оман], полухраст, с вдървяващи се при основата си клонки. Цветните кошнички са събрани в гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Н. Виходцевски, НЕР, 34-35.

Списък на думите по буква